Deze installatie wordt gepresenteerd in een smalle gang, zodat bezoekers verplicht zijn er door heen te lopen. Aan het plafond hangen speelgoedvliegtuigen en uit de luidsprekers, verborgen geplaatst in de wanden, klinken voortdurend luide vliegtuig geluiden. Aan de wanden hangen foto’s van een aantal Europese vliegvelden met in de lijst statistische gegevens over het aantal vliegbewegingen per jaar, de CO2 uitstoot en het aantal bomen dat geplant moet worden als compensatie voor de CO2 uitstoot.
Deze installatie is interactief: bezoekers worden uitgenodigd op een kaartje hun visie te geven op de relatie tussen vliegen en stikstof uitstoot. De presentatie van deze kaartjes is afhankelijk van de locatie; bij voorkeur hangend aan draden vanaf het plafond, zodat bezoekers hun weg moeten vinden door hun eigen tekstproducten.