NECTAR:Natuur, educatie, cultuur en toerisme in Arnhem

Het plan Nectar ontstond eind 2013 op de locatie Ds. Bechtlaan/Burgemeester Bloemersweg in Arnhem. Het betrof een duurzame, ecologische herbestemmingsvisie voor het stadspark Hoogte80 en de basisschool. Doel was het pand te behouden en de maatschappelijke en natuurlijke waarde van het gebied te versterken. Nectar vulde ontbrekende voorzieningen op met o.a. een eetcafé, theetuin, versmarkt en moestuinen. Het pand zou in een overgangsgebied tussen natuur en stad (groen en rood) fungeren als ontmoetingspunt.

Ondanks een solide basis met twee investeerders is het plan Nectar getorpedeerd door de Arnhemse politiek. Een landelijk onderzoeksrapport van de Universiteit Wageningen beschrijft het mislukken van het project. Volgens de onderzoekers is Nectar gestrand op te weinig steun van omwonenden en beleidsbepalers. Daarnaast was de inzet van woningbouwverenigingen beperkt als gevolg van wettelijke maatregelen. De Arnhemse gemeenteraad was gebonden aan afspraken (gemeentelijke panden afstoten tegen hoogste bod). Ook de verantwoordelijke wethouder wilde niet afwijken van deze afspraken en koos voor de hoogste bieder. De gemeente Arnhem stelde in 2015 dat de natuurlijke waarde van het gebied behouden zou blijven.

In 2017 kon een poging om af te wijken van de toegestane bouwhoogte bijtijds tenietgedaan worden. In 2018 zijn beeldbepalende bomen zonder overleg gesloopt en is het groen op het talud verwijderd. In 2019 werd de school gesloopt om plaats te maken voor luxe woningen.

Bekijk via deze link het rapport: “Bedrijfs- en burgerinitiatieven in stedelijke natuur.
Hun succesfactoren en knelpunten en hoe de lokale overheid ze kan helpen slagen”

Meer informatie vind u in de volgende artikelen uit De Gelderlander

 

Terug naar projecten