Workshops kringloopkunst maken
Een workshop kringloopkunst maken is er in verschillende vormen. We werken met zelf meegebrachte spullen, of kiezen materiaal uit dozen vol kringloopspullen. De workshops zijn voor kinderen en volwassen. Een groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Er is materiaal beschikbaar om een tekening of schilderij te maken. Fottografie kan ook, maar vraagt meer afspraken ivm printkosten en verwerking.
Neem contact op via deze website of bekijk eerst voorbeelden.

 Kraftort
Kraftort is een openbaar toegankelijk klimaatbestendig bos met vruchtdragende bomen en struiken. Een harmonisch in het bestaande landschap ingepast `voedselbos`. Een grenzenloos natuurmonument voor duurzame energie en natuurbehoud. Een uniek land art kunstwerk met rust en ruimte voor mensen, dieren en planten.Het wordt tot stand gebracht en op vrijwillige basis, maar structureel, onderhouden door Nederlanders en Duitsers. Het plan wordt ontwikkeld met de gemeenten Winterswijk en Vreden. De gemeente Winterswijk heeft de financiering voor het Nederlandse deel verzorgd, mede dankzij  subsidies van LEADER en Landschsapsbeheer Gelderland. Voor Stadt Vreden is de ontwikkeling vzn Kraftort afhankelijk van de vestiging van bedrijven op het Duitse deel van de projectlocatie. Die ontwikkeling is gestopt door het uitbreken van de corona pandemie. Verwacht wordt dat Kraftort pas na 2022  verder ontwikkeld kan worden.
Lees meer informatie over Kraftort.

Heimatkunst & Kultour (2018)
Het project Heimatkunst & Kultour kwam tot stand dankzij een subsidie van de Euregio. Het is uitgevoerd door Rob Chevallier en Ines Ambaum in samenwerking met scholieren van het Assink lyceum in Neede, de Kreuzschule in Heek en migranten uit beide plaatsen.
De deelnemers maken van rommelmarkt artikelen een kunstwerk en leggen daarbij een relatie met hun ‘Heimat’. Het ‘Tandem’ Euregioproject eindigde met een expositie in de bibliotheek van Eibergen (22 februari t/m 11 maart). De locatie van de expositie in Duitsland is nog niet bekend.


NECTAR: Natuur, educatie, cultuur en toerisme in Arnhem
Het plan Nectar ontstond eind 2013 op de locatie Ds. Bechtlaan/Burgemeester Bloemersweg in Arnhem. Het betrof een duurzame, ecologische herbestemmingsvisie voor het stadspark Hoogte80 en de basisschool. Doel was het pand te behouden en de maatschappelijke en natuurlijke waarde van het gebied te versterken. Nectar vulde ontbrekende voorzieningen op met o.a. een eetcafé, theetuin, versmarkt en moestuinen. Het pand zou in een overgangsgebied tussen natuur en stad (groen en rood) fungeren als ontmoetingspunt. Lees meer over start en einde van Nectar.


Uitdekunstverkoop

De villa aan de Arnhemsestraatweg 5-7 was in 2011 en 2012 de locatie van de 'Uitdekunstverkoop'. Twee succesvolle exposities waarbij kunstenaars hun eigen kamer in de villa konden inrichten voor verkoop van hun kunstwerken. was opnieuw een succes. Prima sfeer met lezingen en muziek, veel verkochte werken en veel (ca. 1000) bezoekers per editie.
Organisatie: Rob Chevallier in samenwerking met Marike Farenhorst en Lies Sieverding


Expositie Klare Wijn - Klare Lijn

Een expositie van ca. 20 beeldende kunstenaars uit Rheden en Arnhem, met bijdragen van gastexposanten. Allen maakten een werk op het thema 'wijn'. Datum en locatie: 7 september - 30 december 2013 in de
Wine Outlet - Boulevard Heuvelink 12 - Arnhem. Organisatie: Rob Chevallier.