Natuur en milieu Gelderland bestond 50 jaar in 2021. Dé gelegenheid om 50 jaar vooruit te kijken. Kan de slogan ‘samen voor een mooi en duurzaam Gelderland’ in 2071 waargemaakt worden? En hoe dan? Dat is te lezen in de jubileumuitgave ‘Gelderland 2071’.
Het is niet eenvoudig, schrijft directeur Petra Souwerbren. We zullen technische en inhoudelijke oplossingen moeten vinden. Maar het gaat ook om gedrag. We zullen moeten wennen aan nieuwe gewoonten en denkkaders. Daar sluit de stikstofboom bij aan. Deze installatie roept op over onze leefwijze na te denken. We zullen onszelf een spiegel moeten voorhouden. Dan kán het misschien nog goed komen met ons klimaat.

Naast ‘de stikstofboom’ staan in ‘Gelderland 2071’ nog 3 kunstwerken: ‘klimaatschalen’, ‘Het laatste redmiddel’ en ‘Vriend & vijand (Brummen)’.