Kraftort is de naam voor een land art project, een natuurmonument voor een duurzame wereld. Het ca. 200 vierkante meter grote terrein ligt precies op de grens van de gemeenten Winterswijk en Vreden. Het project startte in 2019.
Bekijk de situatietekeningen (klik op de tekening voor een vergroting)  (© gemeente Winterswijk)

          

Projectinfo: natuurmonument en voedselbos
Het projectvoorstel betreft de aanleg van een openbaar toegankelijk voedselbos met zitgelegenheid. Het bos bestaat uit cirkels van notenbomen, vruchtdragende bomen en struiken  en zwerfkeien als zitgelegenheid. Informatieborden in de middencirkel wijzen op actuele zaken rond klimaatverandering, duurzaamheid en natuurbehoud. Dit krijgt vorm via vier stenen met teksten over zuurstof, water, warmte en energie.

De Nederlands-Duitse grens wordt in dit gebied opgeheven, maar is nog zichtbaar door de plaatsing van een waterpomp in het midden van het bos, en door twee grensstenen en eiken aan de rand van het projectterrein.
Projectidee en coördinatie: Rob Chevallier en Maria Neumann.

Toegezegde subsidies
De initiatiefnemers hebben subsidie gekregen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en het bedrijf Solarcentury. Dankzij de inspanning van de gemeente Winterswijk is ook subsidie verkregen van de Euregio. Daarmee is het Nederlandse deel van het project financieel rond.  Voor het Duitse deel is de gemeente Vreden verantwoordelijk. Hier bestaat sinds de start enthousiasme voor het project, maar de corona crisis dreigt een verstorende factor te worden.


Impressie van Kraftort in het eerste stadium, met jonge aanplant

  
Schets: © Maria Neumann, 2019