Zeven schalen met op de x-as de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland van 1901 tot 2035.
Op de schalen liggen zeven foto’s van een boom in verschillende jaargetijden:
winter, lente, zomer, nazomer, herfst, winter en winter (toekomst).
Afmetingen: 158 x 37 x 6 cm.

De kleuren zijn overgenomen van de officiële klimaattabel voor Nederland opgesteld door klimaatwetenschappers van het KNMI.
Deze tabel loopt van 7,8 graden tot 11,7 graden en gebruikt per tiende graad een andere kleur: in totaal 38 kleuren.
Om het iets overzichtelijker te houden zijn op ‘Klimaatschalen’ 30 kleuren gebruikt.
Voor de toekomst (van 2021 tot en met 2035) zijn 2 donkerrode kleuren toegevoegd.

              

De zeven schalen met foto’s; de laatste is een toekomst impressie: het waterpeil stijgt ongeveer 1 meter bij gelijkblijvend beleid tot 2035.