De 20 hoogste temperaturen in Nederland, volgens de officiële KNMI meetstations. De foto’s zijn gemaakt in de zomer van 2022. De foto’s zijn geplaatst op stoven ofwel hitte-eilanden.
Bezoekers kunnen voorspellen of het temperatuur record (40,7 graden in Gilze Rijen) gebroken wordt. Is dat het geval, dan schuift de huidige nummer 20 (39,1 in Westdorpe) uit de lijst. Dit werk wordt dan geschonken aan diegene die de juiste  nieuwe recordtemperatuur plus de meetlocatie heeft voorspeld. Bij meerdere goede antwoorden wordt het kunstwerk verloot.

The 20 highest temperatures in the Netherlands, according to the official KNMI measuring stations. The photos were taken in the summer of 2022. The photos are placed on stoves or heat islands.
Visitors can predict whether the temperature record (40.7 degrees in Gilze Rijen) will be broken. If that is the case, the current number 20 (39.1 in Westdorpe) will be removed from the list. This work is then donated to the person who correctly predicted the new record temperature plus the measurement location. If there are multiple correct answers, the artwork will be raffled off.

IJsselbiënnale 2023:


 

Lengte: 7 meter, Breedte: 28 cm. hoogte: 24 cm.